mapĐịa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SDT: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018

 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

TT Tên sách Loại sách  Tác giả Chủ biên Tham gia Viết một mình, chủ biên hoăc tham gia viết Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Quản trị kinh doanh – Những năm đầu thế kỷ XXI Chuyên khảo PGS. TS Lê Công Hoa X   Chủ biên NXB ĐH Kinh tế quốc dân,  2009
2 Giới và Kinh doanh Chuyên khảo PGS. TS Lê Công Hoa X   Viết một mình NXB Phụ nữ,  2009
3 Ngành Quản trị kinh doanh Chuyên khảo PGS. TS Lê Công Hoa X   Viết một mình NXB Kim Đồng 2009
4 Ngành Kinh tế và Quản lý Chuyên khảo PGS. TS Lê Công Hoa X   Viết một mình NXB Kim Đồng 2009
5 Tôi chọn nghề Chuyên khảo PGS. TS Lê Công Hoa X   Tham gia Hội đồng biên tập và tham gia viết NXB Kim Đồng 2007
6 Quản trị hậu cần kinh doanh Chuyên khảo PGS. TS Lê Công Hoa X   Viết một mình NXB Phụ nữ,  2006
7 Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Chuyên khảo PGS. TS Ngô Kim Thanh   X Tham gia Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia  2006
8 Công đoàn trường Kinh tế Quốc dân, hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành Chuyên khảo PGS. TS Ngô Kim Thanh   X Tham gia NXB ĐH Kinh tế quốc dân,  2011
9 Giá trị thương hiệu và phương pháp xác định Chuyên khảo TS. Nguyễn Thị Hoài Dung  X   Đồng chủ biên   2011

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

TT Tên sách Loại sách  Tác giả Chủ biên Tham gia Viết một mình Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Tổng kết kinh tế Việt Nam 2001-2005 – Lý luận và thực tiễn CK PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền   X   NXB ĐH KTQD 2006
2 Quản trị kinh doanh – Những năm đầu thế kỷ XXI CK PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền   X   NXB KTQD 08/2009
3 Thay đổi và Phát triển doanh nghiệp CK PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền X     NXB Phụ nữ 2009
4 Hoạt động ươm tạo doanh nghiệp trong các trường đại học Việt Nam CK PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền   X   NXB ĐH KTQD 2009
5 Triển khai tính và quản trị chi phí kinh doanh phù hợp với phương thức quản trị kinh doanh hiện đại CK PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền   X   NXB ĐH KTQD 2010
6 Kỹ năng thuyết trình và những xu hướng mới trong quản trị kinh doanh  CK PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc     X NXB Phụ nữ 2006
7 Tổng kết kinh tế Việt Nam 2001- 2005- Lý luận và thực tiễn  CK PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc   X   NXB ĐH Kinh tế quốc dân 2006
8 Integrating environment and development in Vietnam: Achievements, challenges and next steps CK PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc   X   IIED (London)/ UNDP (Hanoi) 2010
9 Nhu cầu và định hướng trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn tới CK PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc   X   NXB Thông tin và truyền thông 2011
10 Kinh tế Việt Nam năm 2005 trước ngưỡng cửa của Tổ chức Thương mại thế giới CK ThS.Trần Quang Huy   X   NXB ĐH KTQD  
11 Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế CK ThS.Trần Quang Huy   X   NXB Chính trị quốc gia  
12 Cơ cấu lại DNNN theo Luật DN 2005  CK ThS.Vũ Trọng Nghĩa   X   NXB CTQG 11/2007
13 Bàn về công tác kế hoạch hóa ở nước ta trong thời kì đổi mới  CK ThS.Vũ Trọng Nghĩa   X   Bộ KH và Đầu tư  
14 Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỉ XXI  CK ThS.Vũ Trọng Nghĩa   X   NXB ĐH KTQD  
15 Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam CK ThS.Vũ Trọng Nghĩa   X   NXB Chính trị 2010

BỘ MÔN VĂN HÓA KINH DOANH

TT Tên sách Loại sách  Tác giả Chủ biên Tham gia Nhà xuất bản Năm xuất bản
3 Doanh nghiệp doanh nhân trong tiến trình đổi mới CK PGS.TS.Dương Thị Liễu PGS.TS.Dương Thị Liễu      
11 What future for Vietnam after the crisis? CK TS.Trương Thị Nam Thắng Tham gia      
Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.