mapEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: +84.4.36284599

 

  CƠ HỮU (52) THỈNH GIẢNG (34)
I. BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (24, 18)
1 PGS.TS Lê Công Hoa 1. GS.TS Nguyễn Kế Tuấn
2 PGS.TS Ngô Kim Thanh 2. GS.TS Đàm Văn Nhuệ
3 PGS.TS Vũ Minh Trai 3. PGS.TS Vũ Phán
4 TS. Trương Đức Lực 4. PGS.TS Lê Văn Tâm
5 TS. Nguyễn Thành Hiếu                5. PGS.TS Đinh Ngọc Quyên
6 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Dung 6. PGS.TS Phan Đăng Tuất*
7 TS. Vũ Tuấn Anh 7. GVC Nguyễn Thị Tứ
8 TS. Hà Sơn Tùng 8. GVC Nguyễn Thị Thảo
9 TS. Trần Thị Phương Hiền 9. TS. Dương Đình Giám*
10 TS. Hoàng Thị Thanh Hương 10. TS. Đinh Tiến Dũng*
11 Ths. Trần Thị Thạch Liên 11. TS. Trần Văn Hùng*
12 Ths. Nguyễn Ngọc Điệp TS. Nguyễn Đình Trung*
13 Ths. Vũ Hoàng Nam 12. TS. Hồ Lê Nghĩa
14 Ths. Nguyễn Kế Nghĩa 13. TS. Mai Văn Hợp*
15 Ths. Đặng Thị Kim Thoa 14. TS. Vũ Hùng Phương*
16 TS. Lương Thu Hà 15. TS. Đào Thanh Tùng*
17 Ths. Trương Tuấn Anh 16. TS. Nguyễn Vân Hà
18 Ths. Tạ Thu Phương 17. TS. Trần Quốc Việt*
19 Ths. Đoàn Xuân Hậu 18. Ths. Nguyễn Hồng Mạnh*
20 Ths. Nguyễn Thị Nguyệt Anh 19. Ths. Mai Xuân Được
21 Ths. Lê Phan Hòa  
22 Ths. Tạ Minh Quang  
23 Ths. Trần Mạnh Linh  
24 Ths. Bùi Cẩm Vân  
II. BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP (20, 12)
25 PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền 20. GS.TS Nguyễn Đình Phan
26 PGS.TS Trần Việt Lâm 21. GS.TS Nguyễn Thành Độ*
27 TS. Đỗ Thị Đông 22. PGS.TS Trương Đoàn Thể*
28 TS. Đặng Ngọc Sự 23. PGS.TS Nguyễn Văn Phúc
29 TS. Ngô Thị Việt Nga 24. TS. Trần Văn Bão
30 TS. Nguyễn Thu Thuỷ 25. TS. Nguyễn Quang Hồng*
31 TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm 26. TS.Hoàng Thị Thuý Nga
32 Ths. Vũ Anh Trọng 27. TS. Vũ Trọng Nghĩa*
33 Ths. Nguyễn Việt Hưng 28. TS. Nguyễn Vũ Hùng
34 Ths. Trần Quang Huy 29. TS. Phạm Hồng Hải*
35 Ths. Phạm Hương Thảo  30. TS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm
36 Ths. Nguyễn Thị Phương Lan 31. TS.Nguyễn Hùng Cường
37 Ths. Nguyễn Thị Phương Linh  
38 Ths. Phan Thị Thanh Hoa  
39 Ths. Hà Ngọc Thắng  
40 Ths. Phạm Thanh Vân  
41 Ths. Nguyễn Nhật Dương  
42 Ths. Dương Công Doanh  
43 Ths. Lại Mạnh Khang  
44 Ths. Nguyễn Liên Hương  
III. BỘ MÔN VĂN HOÁ KINH DOANH (5, 5)
45 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân 32. PGS.TS Lại Phi Hùng*
46 PGS.TS Dương Thị Liễu   33. PGS.TS Đỗ Minh Cương
47 PGS.TS Trương Thị Nam Thắng  34. TS. Hoàng Thị Thuý Ngọc
48 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh  35. Ths. Nguyễn Thị Khánh*
49 Ths. Trần Đức Dũng 36. Ths. Nguyễn Hoàng Hà* 
IV. VĂN PHÒNG KHOA (3) V. TRUNG TÂM TƯ VÁN DOANH NGHIỆP_ECC
50 CN. Nguyễn Văn Mịch

1. TS. Vũ Tuấn Anh

51 CN. Lê Thị Dung 2. Ths. Nguyễn Kế Nghĩa
52 CN. Dương Quế Mai  

ĐỊA CHỈ E – MAIL, TEL/FAX CỦA KHOA VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 1. ĐỊA CHỈ E – MAIL CỦA KHOA:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. ĐỊA CHỈ E - MAIL DÙNG THEO NHÓM

Khoa QTKD This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chi bộ QTKD chibokhoaqtkd@googlegroups.com
Chi đoàn giáo viên QTKD cdgv_qtkd@googlegroups.com
Bộ môn QTDN FBM_DIM@googlegroups.com
Bộ môn QTKDTH FBM_DGM@googlegroups.com
Bộ môn VHKD FBM_DBC@googlegroups.com

3. ĐỊA CHỈ E - MAIL CỦA TRƯỞNG KHOA:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ FAX CỦA KHOA VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP:

    Tel/Fax: +84.4.36284599        ĐTNB: 84.4.36280280/5786  

 5. E-MAIL CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 

 

 

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 311 - Nhà 7,
207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: 04.36284599 hoặc 04.36280280, xin máy lẻ 5786
Fax: 04.36284599
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.