mapĐịa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - SDT: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018

 

  CƠ HỮU (52) THỈNH GIẢNG (34)
I. BỘ MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (24, 18)
1 PGS.TS Lê Công Hoa 1. GS.TS Nguyễn Kế Tuấn
2 PGS.TS Ngô Kim Thanh (CV:Ngô Kim Thanh) 2. GS.TS Đàm Văn Nhuệ
3 PGS.TS Vũ Minh Trai(CV: Vũ Minh Trai) 3. PGS.TS Vũ Phán
4 TS. Trương Đức Lực 4. PGS.TS Lê Văn Tâm
5 PGS.TS Nguyễn Thành Hiếu(CV: Nguyễn Thành Hiếu)                5. PGS.TS Đinh Ngọc Quyên
6 PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Dung(CV: Nguyễn Thị Hoài Dung) 6. PGS.TS Phan Đăng Tuất*
7 TS. Vũ Tuấn Anh 7. GVC Nguyễn Thị Tứ
8 TS. Hà Sơn Tùng 8. GVC Nguyễn Thị Thảo
9 TS. Trần Thị Phương Hiền(CV: Trần Phương Hiền) 9. TS. Dương Đình Giám*
10 TS. Hoàng Thị Thanh Hương 10. TS. Đinh Tiến Dũng*
11 Ths. Trần Thị Thạch Liên 11. TS. Trần Văn Hùng*
12 Ts. Nguyễn Ngọc Điệp TS. Nguyễn Đình Trung*
13 Ts. Vũ Hoàng Nam 12. TS. Hồ Lê Nghĩa
14 Ts. Nguyễn Kế Nghĩa(CV: Nguyễn Kế Nghĩa) 13. TS. Mai Văn Hợp*
15 Ts. Đặng Thị Kim Thoa (CV:Đặng Thị Kim Thoa) 14. TS. Vũ Hùng Phương*
16 TS. Lương Thu Hà 15. TS. Đào Thanh Tùng*
17 Ts. Trương Tuấn Anh 16. TS. Nguyễn Vân Hà
18 Ts. Tạ Thu Phương 17. TS. Trần Quốc Việt*
19 Ths. Đoàn Xuân Hậu 18. Ths. Nguyễn Hồng Mạnh*
20 PGS.TS Nguyễn Thị Tuyết Mai (CV: Nguyễn Thị Tuyết Mai) 19. Ths. Mai Xuân Được
21 Ths. Lê Phan Hòa  
22 Ths. Tạ Minh Quang  
23 Ths. Trần Mạnh Linh(CV: Trần Mạnh LInh)  
24 Ths. Bùi Cẩm Vân  
II. BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP (20, 12)
25 PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền 20. GS.TS Nguyễn Đình Phan
26 PGS.TS Trần Việt Lâm(CV: Trần Việt Lâm) 21. GS.TS Nguyễn Thành Độ*
27 TS. Đỗ Thị Đông 22. PGS.TS Trương Đoàn Thể*
28 TS. Đặng Ngọc Sự 23. PGS.TS Nguyễn Văn Phúc
29 TS. Ngô Thị Việt Nga 24. TS. Trần Văn Bão
30 TS. Nguyễn Thu Thuỷ(CV: Nguyễn Thu Thủy) 25. TS. Nguyễn Quang Hồng*
31 TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm(CV: Nguyễn Thị Hông Thắm) 26. TS.Hoàng Thị Thuý Nga
32 Ths. Vũ Anh Trọng 27. TS. Vũ Trọng Nghĩa*
33 Ths. Đỗ Ngọc Điệp 28. TS. Nguyễn Vũ Hùng
34 Ths. Trần Quang Huy 29. TS. Phạm Hồng Hải*
35 Ts. Phạm Hương Thảo  30. TS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm
36 Ts. Nguyễn Thị Phương Lan 31. TS.Nguyễn Hùng Cường
37 Ths. Nguyễn Thị Phương Linh (CV: Nguyễn Thị Phương Linh)  
38 Ths. Phan Thị Thanh Hoa(CV: Phan Thị Thanh Hoa)  
39 Ts. Hà Ngọc Thắng(CV: Hà Ngọc Thắng)  
40 Ths. Phạm Thanh Vân  
41 Ths. Trần Nhật Minh  
42 Ths. Dương Công Doanh  
43 Ths. Lại Mạnh Khang  
44 Ths. Nguyễn Thị Liên Hương(CV: Nguyễn Thị Liên Hương)  
III. BỘ MÔN VĂN HOÁ KINH DOANH (5, 5)
45 PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân 32. PGS.TS Lại Phi Hùng*
46 PGS.TS Dương Thị Liễu   33. PGS.TS Đỗ Minh Cương
47 PGS.TS Trương Thị Nam Thắng  34. TS. Hoàng Thị Thuý Ngọc
48 TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh  35. Ths. Nguyễn Thị Khánh*
49 Ths. Trần Đức Dũng 36. Ths. Nguyễn Hoàng Hà* 
IV. VĂN PHÒNG KHOA (3) V. TRUNG TÂM TƯ VÁN DOANH NGHIỆP_ECC
50 CN. Nguyễn Văn Mịch

1. TS. Vũ Tuấn Anh

51 CN. Lê Thị Dung 2. Ts. Nguyễn Kế Nghĩa
52 CN. Dương Quế Mai  

ĐỊA CHỈ E – MAIL, TEL/FAX CỦA KHOA VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

 1. ĐỊA CHỈ E – MAIL CỦA KHOA:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. ĐỊA CHỈ E - MAIL DÙNG THEO NHÓM

Khoa QTKD This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chi bộ QTKD chibokhoaqtkd@googlegroups.com
Chi đoàn giáo viên QTKD cdgv_qtkd@googlegroups.com
Bộ môn QTDN FBM_DIM@googlegroups.com
Bộ môn QTKDTH FBM_DGM@googlegroups.com
Bộ môn VHKD FBM_DBC@googlegroups.com

3. ĐỊA CHỈ E - MAIL CỦA TRƯỞNG KHOA:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ FAX CỦA KHOA VÀ TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP:

    Tel/Fax: +84.4.36284599        ĐTNB: 84.4.36280280/5786  

 5. E-MAIL CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN DOANH NGHIỆP: 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Điện thoại/ fax: 04 36284599

  

 

 

 

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị Kinh doanh Phòng 1004 tầng 10, nhà A1, Đại học Kinh tế Quốc dân

207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243.280.280 số máy lẻ 6018
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.