mapEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hotline: +84.4.36284599

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các ngành đào tạo Tiến sỹ Quản trị kinh doanh
Kinh tế công nghiệp

- Đào tạo Tiến sỹ về Quản trị Kinh doanh, Cao học và Tiến sỹ về Kinh tế Công nghiệp;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất - kinh doanh của Doanh nghiệp;

- Tư vấn phát triển kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên phục vụ phát triển Khoa, Trường và các tổ chức khác.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Viện đào tạo sau đại học, gác 2 Nhà 6, Đại học kinh tế quốc dân, Điện thoại: (04) 36.280.280 - 5689,Fax: (04) 36 288 744, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Khoa quản trị kinh doanh

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng 311 - Nhà 7,
207 Đường Giải Phóng - Hà Nội
Điện thoại: 04.36284599 hoặc 04.36280280, xin máy lẻ 5786
Fax: 04.36284599
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.